เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ่อเกลือ ปี ๒๕๖๒

เนื่องด้วยวันที่ ๒๑กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ่อเกลือ เพื่อเผยแพร่ผลงานแต่ละกลุ่มสาระ และจัดกิจกรรม เกม กีฬา ต่างๆให้กับผู้มาเยี่ยมชม ณ โรงยิมอเนกประสงค์โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรมเดินทางอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


งานของดีบ่อเกลือ ๒๕๖๒

เนื่องด้วยวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทางอำเภอบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมของดีบ่อเกลือ ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ่อหลวง


โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน “อบอุ่นใจ…เพื่อน้องผู้ห่างไกล”

เนื่องด้วยวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน “อบอุ่นใจ…เพื่อน้องผู้ห่างไกล” ณ บริเวณสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 


กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขี้นปีใหม่

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขี้นปีใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กีฬาสีภายในโรงเรียนบ่อเกลือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรม”หงสา…มิตรชิดใกล้” HONGSA…We ARE FAMILY ให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

เนิ่องด้วยวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้จัดกิจกรรม”หงสา…มิตรชิดใกล้” HONGSA…We ARE FAMILY ให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ณ โรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


เหล่าสภากาชาดจังหวัดน่าน ได้ติดตามและตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

เนื่องด้วยวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางเหล่าสภากาชาดจังหวัดน่าน ได้ติดตามและตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


มอบทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญ ในการแข่งกีฑามัธยมน่านเกมส์

เนื่องด้วยวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางโครงการกุหลาบบ่อเกลือ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญ ในการแข่งกีฑามัธยมน่านเกมส์ในวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

 


เข้าร่วมกิจกรรมกรีฑามัธยมน่านเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๑๖-๑๗ พ.ย. ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้นำนักเรียน นักกีฬา วงโยธวาทิตโรงเรียน และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมกรีฑามัธยมน่านเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารจังหวัดน่าน