โรงเรียนวัดตาล จังหวัดนนทบุรี ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางคณะดูงานโรงเรียนวัดตาล จังหวัดนนทบุรี ศึกษาดูงาน การจัดการศึกษา ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


วันปิยมหาราช ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ่อเกลือ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ่อเกลือ


โรงเรียนปากยาง จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยียมชมโรงเรียน

เนื่องด้วย วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางคณะครู บุคลากรโรงเรียนปากยาง จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยียมชมการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพโรงเรียนบ่อเกลือ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรม วันสันติภาพโลก ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม วันสันติภาพโลก หยุดนิ่งเพียง ๑ นาที ให้ความสันติเกิดขึ้นแก่โลก ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรม”ฉลาดรู้เรื่องเพศ” ๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ทางมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับโรงพยาบาลบ่อเกลือ จัดกิจกรรม”ฉลาดรู้เรื่องเพศ” สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน “ส่งความรู้ สร้างความสุข”

เนื่องด้วยวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ทางบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด ร่วมกับบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน “ส่งความรู้ สร้างความสุข”ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ และห้องสมุด โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 


วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรมการวาดภาพ และช่างตัดผม

เนื่องด้วยวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทาง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership school project ได้จัดกิจกรรมการวาดภาพ และช่างตัดผม ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


โรงเรียนแม่จริม จังหวัดน่าน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ โรงเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ โรงเรียนบ่อเกลือ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วย วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน