สถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ พบปะนักเรียน

เนื่องด้วย วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางสถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้มาพบปะพูดคุยทำความเช้าใจเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ พร้อมทั้งอบรมนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นจราจรคอยดูแลรถเข้าออกบริเวณโรงเรียน

 


ผ้าป่าการศึกษากองทุนกุหลาบบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางศิษย์เก่าสวนกุหลาบ ได้ทอดผ้าป่าการศึกษากองทุนกุหลาบบ่อเกลือ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือที่ขาดแคลน ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรมทำบุญอาคารพิทย์สิริ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๙ พฤศจิกายน. ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ จ. น่าน ได้จัดกิจกรรมทำบุญอาคารพิทย์สิริ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑


ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางสำนักพระราชวัง และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่324 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดน่าน เขต ๒ ได้ ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 

 


โรงเรียนวัดตาล จังหวัดนนทบุรี ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางคณะดูงานโรงเรียนวัดตาล จังหวัดนนทบุรี ศึกษาดูงาน การจัดการศึกษา ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


วันปิยมหาราช ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ่อเกลือ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ่อเกลือ


โรงเรียนปากยาง จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยียมชมโรงเรียน

เนื่องด้วย วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางคณะครู บุคลากรโรงเรียนปากยาง จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยียมชมการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพโรงเรียนบ่อเกลือ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรม วันสันติภาพโลก ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม วันสันติภาพโลก หยุดนิ่งเพียง ๑ นาที ให้ความสันติเกิดขึ้นแก่โลก ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรม”ฉลาดรู้เรื่องเพศ” ๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ทางมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับโรงพยาบาลบ่อเกลือ จัดกิจกรรม”ฉลาดรู้เรื่องเพศ” สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน “ส่งความรู้ สร้างความสุข”

เนื่องด้วยวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ทางบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด ร่วมกับบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน “ส่งความรู้ สร้างความสุข”ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ และห้องสมุด โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน