กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ


กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ


โครงการสร้างฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยริม โรงเรียนบ่อเกลือ จ. น่าน

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ่อเกลือ เข้าร่วมร่วมโครงการสร้างฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยริม อ. บ่อเกลือ จ. น่าน โดยศูนย์ประสานงานประชาคม จ. น่าน. โรงพยาบาลน่าน ซีพีออล หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๒ ผู้นำ ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนบ่อเกลือ

 


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.๑,๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศ และเข้าค่ายปรับพื้นฐานความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ณ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน

 

อบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย

เนื่องด้วยวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย ณ โรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่

เนื่องด้วยวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือและเนตรนารี

เนื่องด้วยวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือและเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


เข้าร่วมเดินขบวนในงานขอดีประจำอำเภอบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้เข้าร่วมเดินขบวนในงานขอดีประจำอำเภอบ่อเกลือ ณ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และแลกของขวัญให้กับนักเรียนหอพักบ้านไกล

เนื่องด้วยวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ทางงานหอพักนักเรียนบ้านไกลโรงเรียนบ่อเกลือ ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และแลกของขวัญขึ้นเพื่อเสริมขวัญและกำลังใจในการเรียนให้กับนักเรียนหอพักบ้านไกล ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทั้งนี้ทางงานหอพักนักเรียนบ้านไกลขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครู ห้างร้าน หน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนของขวัญและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนหอพักบ้านไกล