กีฬาสีภายในชมพู-ขาวเกมส์ ปีการศึกษา 2563

เนื่องด้วยวันที่ 29-30 ธันวาคม 2563 ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดงานกีฬาสีภายในชมพู-ขาวเกมส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีนายบำรุง คำไว นายอำเภอบ่อเกลือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกรีฑา การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์และแสตนด์เชียร์ รวมถึงการแข่งขันฟุตบอล เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่และน้อง


กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนอำเภอบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 ทางสมาคมครูผู้บริหารอำเภอบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนอำเภอบ่อเกลือขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทางผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ่อเกลือจึงได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรม วันฮาโลวีน Halloween ปี 2563

เนื่องด้วยวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม วันฮาโลวีน Halloween ขึ้น ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือได้มีการกิจกรรมต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นายมรกต แก้วสุวรรณสกุล

วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือได้มีการกิจกรรมต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นายมรกต แก้วสุวรรณสกุล ที่ได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกดลบันดาลให้ผู้อำนวยการพรเทพ เสนนันตาประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงาน สุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนา มีแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป


ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

เนื่องด้วยวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรียนบ่อเกลือ นางสาวขวัญชนก วงศ์วิเศษ สู่รั่วชมพู-ขาว อย่างเป็นทางการ ด้วยความยินดียิ่ง


การจัดการเรียนรู้ ช่วงโรคระบาด โควิด-๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เนื่องด้วยวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ทางคณะ สพม.๓๗ นำโดย ผอ.ประกวด พายัพสถาน และคณะ เข้าติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เรื่อง การจัดการเรียนรู้ ช่วงโรคระบาด โควิด-๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


คณะศึกษาธิการจังหวัดเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทางคณะศึกษาธิการจังหวัด เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เรื่อง การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 


ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ และ ปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เนื่องด้วย วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ และ ปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 

 


ศูนย์บ่มเพาะอาชีพ ต้นกล้าพอเพียงผลิตภัณฑ์นักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วยโรงเรียนบ่อเกลือ ร่วมกับกรมอาชีวะศึกษาจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในศูนย์บ่มเพาะอาชีพ ต้นกล้าพอเพียงผลิตภัณฑ์นักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๒-๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรม Christmas & Happy new year ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เนื่องด้วยวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรม Christmas & Happy new year ขึ้น ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน โดย รองผู้อำนวยการ เชวง จันฟุ่น เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันคณะครูบุคลากร นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้