อบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย

เนื่องด้วยวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย ณ โรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่

เนื่องด้วยวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือและเนตรนารี

เนื่องด้วยวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือและเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


เข้าร่วมเดินขบวนในงานขอดีประจำอำเภอบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้เข้าร่วมเดินขบวนในงานขอดีประจำอำเภอบ่อเกลือ ณ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และแลกของขวัญให้กับนักเรียนหอพักบ้านไกล

เนื่องด้วยวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ทางงานหอพักนักเรียนบ้านไกลโรงเรียนบ่อเกลือ ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และแลกของขวัญขึ้นเพื่อเสริมขวัญและกำลังใจในการเรียนให้กับนักเรียนหอพักบ้านไกล ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทั้งนี้ทางงานหอพักนักเรียนบ้านไกลขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครู ห้างร้าน หน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนของขวัญและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนหอพักบ้านไกล


กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบ่อเกลือ “ชมพู-ขาวเกมส์”

เนื่องด้วยวันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบ่อเกลือ “ชมพู-ขาวเกมส์” ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน


กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เนื่องด้วยวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้น ณ ใต้ถุนอาคารเรียน 1 โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


โครงการทรูปลูกปัญญา

เนื่องด้วยวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทางบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมการใช้อุปกรณ์และสื่อ ICT เพื่อการเรียนการสอน “โครงการทรูปลูกปํญญา” ให้กับคณะครูในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๑๔,๑๕และ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือเกี่ยวกับปฐมพยาบาลเบื้องต้น,สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและโครงการสร้างแรงบันดาลใจไขประตูสู่อาชีพ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


ทางเหล่าสภากาชาดจังหวัดน่าน ได้เยี่ยมและมอบผ้าห่มให้กับนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯโรงเรียนบ่อเกลือ

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทางเหล่าสภากาชาดจังหวัดน่าน ได้เยี่ยมและมอบผ้าห่มให้กับนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯโรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน