กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน “ส่งความรู้ สร้างความสุข”

เนื่องด้วยวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ทางบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด ร่วมกับบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน “ส่งความรู้ สร้างความสุข”ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ และห้องสมุด โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 


วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรมการวาดภาพ และช่างตัดผม

เนื่องด้วยวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทาง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership school project ได้จัดกิจกรรมการวาดภาพ และช่างตัดผม ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


โรงเรียนแม่จริม จังหวัดน่าน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ โรงเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ โรงเรียนบ่อเกลือ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วย วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


โรงเรียนบ่อเกลือ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทางคณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนบ่อเกลือ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาประชาคม อำเภอบ่อเกลือ


กิจกรรม แห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้จัดกิจกรรม แห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณวัดนากลุ่ม และวันนาขวาง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ บริเวณใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน


สวนเกษตรแก้จน

เนื่องด้วย วันที่ ๒๓ -๒๕ กรกฎาคม 2561 ทางโรงเรียนบ่อเกลือ จ. น่าน ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและวิธีการดูแลสวนเกษตรแก้จน ร่วมกับมูลนิธิมีชัยพัฒนา จ. บุรีรัมย์ กิจกรรมปลูกผักในตะกร้า กระโจมเห็ด ATM ปลูกผักบุ้งในกะละมัง ปลูกแก้วมังกรในวงบ่อ


พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

เนื่องด้วยวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน