กิจกรรมครบรอบ ๓๓ ปีโรงเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมครบรอบ ๓๓ ปีโรงเรียนบ่อเกลือ มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–

 


กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เนื่องด้วยวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วยกิจกรรมเดินสวนสนาม ทบทวนคำปฎิญาณและกฎของลูกเสือ พร้อมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ่อเกลือ จ.น่าน

 

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–


ประกาศรายชื่อนักเรียนแต่ละห้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนบ่อเกลือ ประกาศรายชื่อนักเรียนแต่ละห้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565


ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ

ประกาศโรงเรียนบ่อเกลือเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เนื่องด้วยวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เเละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษาปีที่ ๒๕๖๔ ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–


กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือและเนตรนารี

เนื่องด้วยวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–


โรงเรียนบ่อเกลือขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ่อเกลือขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 ด้วยแฟ้มสะสมงาน (TCAS Portfolio) และเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ก้าวสู้รั้วมหาวิทยาลัยอย่างที่ตั้งใจ


กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีตรุษจีน โดยมีการแสดง และแต่งกายแบบจีน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–


คณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

เนื่องด้วยวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–


การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เนื่องด้วยวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ COACHING TEAM ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน