ทำบุญหอพักพระราชทาน ๒

เนื่องด้วย วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมทำบุญหอพักพระราชทาน ๒ ณ หอพักพระราชทาน ๒ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน

–> คลิกดูภาพกิจกรรม <–


เลือกตั้งสภานักเรียนประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เนื่องด้วย วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน

 

–> คลิกดูภาพกิจกรรม <–


ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ปี ๒๕๖๔

เนื่องด้วย วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้นำนักเรียนจำนวน ๑๑ คน เข้าร่วมปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน

–> คลิกดูภาพกิจกรรม <–


ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เนื่องด้วยวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ บริเวณอาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–


รับรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

เนื่องด้วยวันที่ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้รับรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ่อเกลือ ประจำปีการศึกษา 2564

 

–> คลิกดูภาพกิจกรรม <–


ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เนื่องด้วยวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านได้ทำการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองฯ ขวัญชนก วงศ์วิเศษ นำโดย นายสมเพชร งามธุระ ปฏิบัติราชการผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน นายเสรี พิมพ์มาศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และคณะ ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

คลิกดูภาพกิจกรรม


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการคัดกรองและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

เนื่องด้วยวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดน่านร่วมกับโครงการกุหลาบบ่อเกลือ ได้จัดฝึกอบรมให้กับคณะครูโรงเรียนบ่อเกลือ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการคัดกรองและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

คลิกดูภาพกิจกรรม
ประกาศผลคะแนนสอบโครงการช้างเผือกสู่บ่อเกลือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖

ประกาศผลคะแนนสอบโครงการช้างเผือกสู่บ่อเกลือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖