ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

เนื่องด้วยวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรียนบ่อเกลือ นางสาวขวัญชนก วงศ์วิเศษ สู่รั่วชมพู-ขาว อย่างเป็นทางการ ด้วยความยินดียิ่ง


การจัดการเรียนรู้ ช่วงโรคระบาด โควิด-๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เนื่องด้วยวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ทางคณะ สพม.๓๗ นำโดย ผอ.ประกวด พายัพสถาน และคณะ เข้าติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เรื่อง การจัดการเรียนรู้ ช่วงโรคระบาด โควิด-๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


คณะศึกษาธิการจังหวัดเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทางคณะศึกษาธิการจังหวัด เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เรื่อง การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 


ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ และ ปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เนื่องด้วย วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ และ ปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 

 


ศูนย์บ่มเพาะอาชีพ ต้นกล้าพอเพียงผลิตภัณฑ์นักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วยโรงเรียนบ่อเกลือ ร่วมกับกรมอาชีวะศึกษาจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในศูนย์บ่มเพาะอาชีพ ต้นกล้าพอเพียงผลิตภัณฑ์นักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๒-๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรม Christmas & Happy new year ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เนื่องด้วยวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรม Christmas & Happy new year ขึ้น ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน โดย รองผู้อำนวยการ เชวง จันฟุ่น เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันคณะครูบุคลากร นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ภาพกิจกรรมกีฬา-กรีฑาสีโรงเรียนบ่อเกลือประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรมกีฬา-กรีฑาสีโรงเรียนบ่อเกลือประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ในวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 


ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และเหล่าสภากาชาดจังหวัดน่าน ได้เข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ

เนื่องด้วยวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นำโดยนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และเหล่าสภากาชาดจังหวัดน่าน ได้เข้าตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุยกับนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เนื่องด้วยวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น ณ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน


กิจกรรมค่าย ECT CREAT CAMP ๒๐๑๙

เนื่องด้วยวันที่ ๔-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผศ.ดร.สรกฤช มณีวรรณ และนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมค่าย ECT CREAT CAMP ๒๐๑๙ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือและนักเรียนโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ขึ้น ณ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน