กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๕

เนื่องด้วยวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์...
กันยายน 13, 20220 DownloadsDownload