กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิดดูภาพกิจกรรม<–