กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา...
กรกฎาคม 12, 20220 DownloadsDownload