นิเทศเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน

เนื่องด้วยวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้รับการนิเทศเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน...
กรกฎาคม 7, 20220 DownloadsDownload