โรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่ ได้เข้าศึกษาดูงาน

เนื่องด้วยวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่ ได้เข้าศึกษาดูงาน โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ณ บริเวณโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–


ดูแลสุขภาพช่องปาก “เด็กวัยเรียน”

เนื่องด้วยวันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้เข้าให้ความรู้และดูแลสุขภาพช่องปาก “เด็กวัยเรียน” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร ๑ รงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–


นิเทศเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน

เนื่องด้วยวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้รับการนิเทศเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน สหวิทยาเขตวรนคร ณ โรงเรียยนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–