กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือและเนตรนารี

เนื่องด้วยวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–


โรงเรียนบ่อเกลือขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ่อเกลือขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 ด้วยแฟ้มสะสมงาน (TCAS Portfolio) และเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ก้าวสู้รั้วมหาวิทยาลัยอย่างที่ตั้งใจ


กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีตรุษจีน โดยมีการแสดง และแต่งกายแบบจีน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–


คณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

เนื่องด้วยวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–