การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เนื่องด้วยวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ COACHING TEAM ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน