กิจกรรมโครงการลูกจิตอาสาพระราชทาน

เนื่องด้วยวันที่ ๒๔-๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ร่วมกัน โรงเรียนผักเฮือก และโรงเรียนบ้านห่างทางหลวง นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการลูกจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–