โครงการอบรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เนื่องด้วยวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–