เหล่ากาชาดจังหวัดน่านพบนักเรียนทุนพระราชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 14 ม.ค. 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และคณะ พร้อมทั้ง นางสาวขวัญฤทัย ไตรพรม นายอำเภอบ่อเกลือ เข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์โรงเรียนบ่อเกลือ ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

>>คลิกดูภาพกิจกรรม<<