กิจกรรม MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

เนื่องด้วยวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–


กิจกรรมโครงการ วิ่งตวยกั๋น สานฝันหื้อน้อง

เนื่องด้วยวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ นำโดย นายมรกต แก้วสุวรรณสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกลือ รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมโครงการ วิ่งตวยกั๋น สานฝันหื้อน้อง Bokluea School Running 2021 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–


กิจกรรมกีฬาสีภายใน ชมพู-ขาวเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ชมพู-ขาวเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน วันที่ ๗ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

–>ภาพกิจกรรมวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔<–

–>ภาพกิจกรรมวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔<–