โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม ได้มาศึกษาดูงานด้านโครงการพระราชดำริฯ

เนื่องด้วยวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม ได้มาศึกษาดูงานด้านโครงการพระราชดำริฯโรงเรียนบ่อเกลือ...
พฤศจิกายน 15, 20210 DownloadsDownload