โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม ได้มาศึกษาดูงานด้านโครงการพระราชดำริฯ

เนื่องด้วยวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม ได้มาศึกษาดูงานด้านโครงการพระราชดำริฯโรงเรียนบ่อเกลือ ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน