สำนักสหกรณ์จังหวัดน่าน ได้มาให้ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ด้านสหกรณ์

เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางสำนักสหกรณ์จังหวัดน่าน ได้มาให้ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ด้านสหกรณ์แก่คณะครู...
พฤศจิกายน 12, 20210 DownloadsDownload