สำนักสหกรณ์จังหวัดน่าน ได้มาให้ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ด้านสหกรณ์

เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางสำนักสหกรณ์จังหวัดน่าน ได้มาให้ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ด้านสหกรณ์แก่คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–


สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน กระทรวงพลังงาน ได้ออกรถเคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทน

เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางสำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน กระทรวงพลังงาน ได้ออกรถเคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้กับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ณ อาคารทิพย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–