กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เนื่องด้วยวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ ได้จัดกิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ณ อาคารพิทย์ศิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน