การประเมินโครงการกล้าดี ปีที่ ๖

เนื่องด้วยวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้รับการประเมินโครงการกล้าดี ปีที่ ๖ โครงการ ดอกเกลือ ดอกสวย ช่วยอนุรักษ์ป่า
ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


ารนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เนื่องด้วยวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน นางไพรพรรณ สารวุฒิพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ และนางสาวฐานิดา จิตตะปาโล ครูโรงเรียนปัว ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน