โรงเรียนบ่อเกลือได้นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ -๓ เข้ารับการฝึกภาคสนาม

เนื่องด้วย โรงเรียนบ่อเกลือได้นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ -๓ เข้ารับการฝึก ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน โดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๘ ระหว่างวันที่ ๒๓ ตุลาคม – ๓ พฤษจิกายน ๒๕๖๔ และ ได้เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประกอบด้วย นายมรกต​ แก้วสุวรรณสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกลือ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ นายมานพ​ ตันติกตัญญุ​ รอง​ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกลือ​ นายทรงพิสิฐ​ ปิ่นสันเทียะ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ -๓ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน