การฉีดวัคซีน Pfizer รอบที่สอง เข็มที่ ๑ และเข็มที่ ๒

เนื่องด้วยวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer รอบที่สอง เข็มที่ ๑ และเข็มที่ ๒ ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–