นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

เนื่องด้วยวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer จำนวน ๒๕๒ คน ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน

–>คลิกเยี่ยมชมภาพกิจกรรม<–


พิธีถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่๙

เนื่องเด้วยวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดพิธีถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่๙) วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นำโดย นายมรกต แก้วสุวรรณสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน