อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ วPA

เนื่องด้วยวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ วPA โดยมีวิทยากร คือ นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก และมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นายมรกต แก้วสุวรรณสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกลือ รองผู้อำนวยการ คณะครู ณ ใต้ถุนอาคารเรียน๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

เนื่องด้วยวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer จำนวน ๒๕๒ คน ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน

–>คลิกเยี่ยมชมภาพกิจกรรม<–


พิธีถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่๙

เนื่องเด้วยวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดพิธีถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่๙) วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นำโดย นายมรกต แก้วสุวรรณสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


ประเมินรองผู้อำนวยการ ขวัญชนก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน นำโดย ท่านอรรณพ  จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน  ท่านเสรี พิมพ์มาศ ท่านสมเพชร งามธุระ ท่านเกียรติศักดิ์  สุทธหลวง และ ท่านไพรพรรณ  สารวุฒิพันธ์ คณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาของ  นางสาวขวัญชนก วงศ์วิเศษ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกลือ ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกเพื่อเยี่ยมชมภาพกิจกรรม<–