กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย

เนื่องด้วยวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย ณอาคารพิทย์สิริ...
กรกฎาคม 29, 20210 DownloadsDownload