เลือกตั้งสภานักเรียนประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เนื่องด้วย วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำ...
มิถุนายน 10, 20210 DownloadsDownload