ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ปี ๒๕๖๔

เนื่องด้วย วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้นำนักเรียนจำนวน...
มิถุนายน 10, 20210 DownloadsDownload