ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เนื่องด้วยวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียน...
มิถุนายน 1, 20210 DownloadsDownload