ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เนื่องด้วยวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ บริเวณอาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–