ทำบุญหอพักพระราชทาน ๒

เนื่องด้วย วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมทำบุญหอพักพระราชทาน ๒ ณ หอพักพระราชทาน ๒ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน

–> คลิกดูภาพกิจกรรม <–


เลือกตั้งสภานักเรียนประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เนื่องด้วย วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน

 

–> คลิกดูภาพกิจกรรม <–


ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ปี ๒๕๖๔

เนื่องด้วย วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้นำนักเรียนจำนวน ๑๑ คน เข้าร่วมปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน

–> คลิกดูภาพกิจกรรม <–


ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เนื่องด้วยวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ บริเวณอาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–