รับรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

เนื่องด้วยวันที่ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้รับรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ่อเกลือ ประจำปีการศึกษา 2564

 

–> คลิกดูภาพกิจกรรม <–