ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เนื่องด้วยวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านได้ทำการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่...
พฤษภาคม 27, 20210 DownloadsDownload