โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการคัดกรองและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

เนื่องด้วยวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดน่านร่วมกับโครงการกุหลาบบ่อเกลือ ได้จัดฝึกอบรมให้กับคณะครูโรงเรียนบ่อเกลือ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการคัดกรองและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

คลิกดูภาพกิจกรรม