รับรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

เนื่องด้วยวันที่ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้รับรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ่อเกลือ ประจำปีการศึกษา 2564

 

–> คลิกดูภาพกิจกรรม <–


ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เนื่องด้วยวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านได้ทำการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองฯ ขวัญชนก วงศ์วิเศษ นำโดย นายสมเพชร งามธุระ ปฏิบัติราชการผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน นายเสรี พิมพ์มาศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และคณะ ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

คลิกดูภาพกิจกรรม


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการคัดกรองและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

เนื่องด้วยวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดน่านร่วมกับโครงการกุหลาบบ่อเกลือ ได้จัดฝึกอบรมให้กับคณะครูโรงเรียนบ่อเกลือ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการคัดกรองและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

คลิกดูภาพกิจกรรม