บายศรีสู่ขวัญและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เนื่องด้วย วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและปัจฉิมนิเทศ...
เมษายน 1, 20210 DownloadsDownload