ประกาศผลคะแนนสอบโครงการช้างเผือกสู่บ่อเกลือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖

ประกาศผลคะแนนสอบโครงการช้างเผือกสู่บ่อเกลือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖


บายศรีสู่ขวัญและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เนื่องด้วย วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ บริเวณอาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม