เข้าร่วมการแข่งขัน มัธยมน่านเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563

เนื่องด้วยวันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายมรกต แก้วสุวรรณสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางสาวขวัญชนก วงศ์วิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูผู้ฝึกสอนกีฬา นักกรีฑาโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เข้าร่วมการแข่งขัน มัธยมน่านเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามกีฬาจังหวัดน่าน โดยได้รับรางวัล
1 เหรียญทอง 100 เมตร 14 ปี หญิง
1 เงิน 3X800 เมตร 16 ปีหญิง
3 ทองแดง
-100 เมตร 16 ปี หญิง
-200 เมตร 16 ปี หญิง
-200 เมตร 16 ปี ชาย
🏆ถ้วยรวมโรงเรียนขนาดกลาง 14 ปี หญิง
🏆ถ้วยรวมโรงเรียนขนาดกลาง 16 ปี ชาย