กีฬาสีภายในชมพู-ขาวเกมส์ ปีการศึกษา 2563

เนื่องด้วยวันที่ 29-30 ธันวาคม 2563 ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดงานกีฬาสีภายในชมพู-ขาวเกมส์...
ธันวาคม 30, 20200 DownloadsDownload