กีฬาสีภายในชมพู-ขาวเกมส์ ปีการศึกษา 2563

เนื่องด้วยวันที่ 29-30 ธันวาคม 2563 ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดงานกีฬาสีภายในชมพู-ขาวเกมส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีนายบำรุง คำไว นายอำเภอบ่อเกลือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกรีฑา การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์และแสตนด์เชียร์ รวมถึงการแข่งขันฟุตบอล เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่และน้อง


กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนอำเภอบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 ทางสมาคมครูผู้บริหารอำเภอบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนอำเภอบ่อเกลือขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทางผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ่อเกลือจึงได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาในครั้งนี้ด้วย