กิจกรรม วันฮาโลวีน Halloween ปี 2563

เนื่องด้วยวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม วันฮาโลวีน Halloween ขึ้น ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือได้มีการกิจกรรมต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นายมรกต แก้วสุวรรณสกุล

วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือได้มีการกิจกรรมต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นายมรกต แก้วสุวรรณสกุล ที่ได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกดลบันดาลให้ผู้อำนวยการพรเทพ เสนนันตาประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงาน สุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนา มีแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป