ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

เนื่องด้วยวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรียนบ่อเกลือ นางสาวขวัญชนก วงศ์วิเศษ สู่รั่วชมพู-ขาว อย่างเป็นทางการ ด้วยความยินดียิ่ง