การจัดการเรียนรู้ ช่วงโรคระบาด โควิด-๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เนื่องด้วยวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ทางคณะ สพม.๓๗ นำโดย ผอ.ประกวด พายัพสถาน และคณะ เข้าติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เรื่อง การจัดการเรียนรู้ ช่วงโรคระบาด โควิด-๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓