คณะศึกษาธิการจังหวัดเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทางคณะศึกษาธิการจังหวัด เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เรื่อง การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓