ภาพกิจกรรมกีฬา-กรีฑาสีโรงเรียนบ่อเกลือประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรมกีฬา-กรีฑาสีโรงเรียนบ่อเกลือประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ในวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน