กิจกรรม Christmas & Happy new year ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เนื่องด้วยวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรม Christmas & Happy new year ขึ้น ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน โดย รองผู้อำนวยการ เชวง จันฟุ่น เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันคณะครูบุคลากร นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ภาพกิจกรรมกีฬา-กรีฑาสีโรงเรียนบ่อเกลือประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรมกีฬา-กรีฑาสีโรงเรียนบ่อเกลือประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ในวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 


ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และเหล่าสภากาชาดจังหวัดน่าน ได้เข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ

เนื่องด้วยวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นำโดยนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และเหล่าสภากาชาดจังหวัดน่าน ได้เข้าตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุยกับนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน