กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื่องด้วยวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนบ่อเกลือ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน