กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย

เนื่องด้วยวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ่อเกลือจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย ณ อาคารหอประชุมพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน