การยุติความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้โครงการ “สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒”

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ่อเกลือขอขอบคุณ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน นำโดย นายรติ ช่อลำไย รองอัยการจังหวัดและคณะ ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการยุติความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้โครงการ “สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒” ณ หอประชุมอาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 


กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื่องด้วยวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนบ่อเกลือ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องด้วยวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนบ่อเกลือ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ อาคารหอประชุมพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย

เนื่องด้วยวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ่อเกลือจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย ณ อาคารหอประชุมพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 


โครงการฝึกอบรมลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger)

เนื่องด้วยทางอุทยานแห่งชาติขุนน่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) ขิ้น ในวันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้นำนักเรียนลูกเสือและเนตรนารีจำนวน ๑๐๐ นาย เข้าร่วมในครั้งนี้