กิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องด้วยวันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
กรกฎาคม 26, 20190 DownloadsDownload