โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องด้วย วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้ทำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม...
กรกฎาคม 25, 20190 DownloadsDownload